Alışveriş merkezi ve mağaza gibi tesislerde işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçişerini her türlü tehdide karşı korumak üzere önleyici tedbirler alarak geniş kapsamlı bir güvenlik ağ oluşturmaktayız.