Pratik Güvenlik çalışmalarını, fiziki güvenlik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri konusunda dünyada kullanılan başarıları modelleri uygular. Projelerinizle ilgili yürütülmekte olan güvenlik hizmetindeki sorunların tespit edilir.

Problemler tespit edildikten sonra problemlerin giderilmesi , ek önlemlerin alınması, güvenlik işleyişi ile ilgili prosedürlerin güncellenmesi, risk kontrol yöntemlerinin geliştirilerek yeni stratejilerin oluşturulması ve bu çerçevede hazırlanacak senaryolar dahilinde yerinde etkin denetim ve eğitim , en önemli farkımızdır.